entrar en clientes

NIF do titular + contrasinal

esquecín o meu contrasinal ATENCIÓN: se é a primeira vez que entras, utiliza como contrasinal os 6 últimos díxitos da conta corrente na que R pasa os recibos

con certificado dixital


como titular do contrato con R, podes entrar co teu DNI electrónico ou cun certificado Ceres dos que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre

se o titular do contrato ou un administrador che crearon un usuario para entrar, podes utilizalo aquí